Odborné vyšetrenie

TESTOVANIE COVID-19

Komplexná diagnostika ochorenia COVID-19

PCR test na ochorenie COVID-19 (cena 70 EUR)

Vyšetrenie prítomnosti všetkých tried protilátok – imunoglobulínov IgA, IgM a IgG je zameraný na stanovenie imunitnej odpovede voči vírusu SARS-CoV-2. V porovnaní s priamym dôkazom vírusu v tele metódou PCR je vhodné čas odberu vzorky posunúť, keďže ide o reakciu imunitného systému na prítomnosť vírusu v tele. Tento balík dá odpoveď, či ste v akútnej fáze alebo na konci infekcie SARS-CoV-2, prípadne ste ju prekonali. Imunoglobulín M (IgM) je všeobecne považovaný za imunoglobulín „akútnej“ fázy, pretože sa tvorí 7. – 10. deň po kontakte s infekčným agensom. Vzhľadom k tomu, že ochorenie COVID-19 postihuje dýchacie cesty, je v prípade tejto infekcie optimálne sledovať tzv. slizničnú imunitu, ktorú predstavuje imunoglobulín A (IgA). Obidva tieto imunoglobulíny sa tvoria v “skoršej fáze” infekcie SARS-CoV-2 a ich hladiny postupne klesajú. Imunoglobulín G (IgG) je považovaný za imunoglobulín „neskorej fázy“, tvorí sa približne od 14. dňa po kontakte s infekčným agensom a v organizme pretrváva mesiace až roky. Dáva preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Vyplňte všetky požadované údaje.
 • Zrealizujete online platbu.
 • Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a výteru z nosa
 • Výsledok vyšetrenia Vám bude doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.
OBJEDNÁVANIE TU

Komplexná odpoveď na COVID-19 - Protilátky IgA, IgM, IgG (Cena 50 EUR)

Test na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Vyšetrenie pre samoplatcov nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Ako prebieha testovanie?

Laboratóriá Medirex na diagnostiku koronavírusu zaviedli a validovali metódu real time PCR s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu, pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu.

Čo treba vedieť pred odberom?
 • Odber sa realizuje zo žily v lakťovej jamke.
 • Dve hodiny pred odberom sa nemôže jesť, piť sa môže.
 • Protilátky sa v tele rozvíjajú určitý čas, ich hladina závisí od zdravotného stavu a predchádzajúceho vystavenia organizmu podobným infekciám.
 • Na odber je potrebné prísť s rúškom na tvári.
 • Pri vstupe Vám bude zmeraná telesná teplota, v prípade zvýšenej teploty Vám odber nebude vykonaný.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia termín odberu zrušte a kontaktujte svojho lekára.
Pokyny pred odberom
 • Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto.
 • Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.
OBJEDNÁVANIE TU

Prekonané ochorenie COVID-19 - Protilátky IgG (Cena 30 EUR)

Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG je zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie. IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u ľudí bez klinických príznakov infekcie SARS-CoV-2. Pretrvávajú v organizme niekoľko mesiacov až rokov po infekcii. Dávajú preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich, a pravdepodobne zabezpečujú aj následnú imunitu proti SARS-CoV-2. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 -4 týždňami), resp. neboli ste v nedávnom kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19. a termín odberu.

Čo treba vedieť pred odberom?
 • Odber sa realizuje zo žily v lakťovej jamke.
 • Dve hodiny pred odberom sa nemôže jesť, piť sa môže.
 • Protilátky sa v tele rozvíjajú určitý čas, ich hladina závisí od zdravotného stavu a predchádzajúceho vystavenia organizmu podobným infekciám.
 • Na odber je potrebné prísť s rúškom na tvári.
 • Pri vstupe Vám bude zmeraná telesná teplota, v prípade zvýšenej teploty Vám odber nebude vykonaný.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia termín odberu zrušte a kontaktujte svojho lekára.

Výsledok vyšetrenia bude doručený SMS správou a emailom v rozpätí 48 až 72 hodín od odberu.

OBJEDNÁVANIE TU